Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sıkça Sorulan Sorular

  *Yakınımın ceza infaz kurumunda bulunduğunu nasıl öğrenebilirim?

  - Yakınınız ceza infaz kurumuna alındığının yakınlarına bildirilmesini istemesi halinde belirttiği telefon numarası cezaevi görevlilerince aranarak yakınlarına bilgi verilir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımı nasıl ziyaret edebilirim?

  - Yasada belirtilen yakınlık derecesinde olmanız ve idarece belirlenen saatlerde kuruma gelmeniz halinde yakınınızı haftada bir kez olacak şekilde üçü kapalı, biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez ziyaret edebilirsiniz. - Belirlenen gün ve saatlerin dışında Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı izniyle ziyaret yapabilirsiniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımla kimler kapalı görüş yapabilir?

  - Kapalı görüşleri tutuklu veya hükümlünün eşi, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, çocukları, torunları, kardeşleri, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalide ve kayınpederinin annesi ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımı ile görüşebilir. Bunların dışında kalan üç kişi ile de altmış gün içinde idareye bildirmesi halinde görüşme yapabilir.

  * Ziyaret gün ve saatlerini nasıl öğrenebilirim?

  - Yakınınızın kalmakta olduğu ceza infaz kurumunun internet sayfası olan ceza infaz kurumlarının web sayfasından veya telefonla ulaşarak öğrenebilirsiniz. 

  * Ziyarete gelirken nelere dikkat etmeliyim?

  - Ziyarete gelirken kimliğinizi ve akrabalık durumunuzu tereddüt oluşturmayacak şekilde belirten belgeleri yanınızda bulundurunuz.

  - Üzerinizde ceza infaz kurumuna sokulması yasak olan kesici, delici aletler, silah, cep telefonu, sim kartı, şarj aleti gibi şeylerin bulunmadığından emin olunuz.

  - Kayıt ve arama gibi işlemler için ziyaret saatinden bir süre önce gelmeniz yararınıza olacaktır.

  - Vücudunuzda tıbbi nedenlerle takılmış bulunan platin vb. duyarlı kapının ikaz vermesine neden olacak malzeme varsa bunun takılı olduğuna dair belge getiriniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma eşya, kıyafet getirebilir miyim? Bu konuda sınırlama var mıdır?

  - Kurumda görev yapan iç ve dış güvenlik personelinin resmi kıyafetlerinin rengi ve şeklinde olmaması, deri ve nubuk olmaması koşuluyla giysi getirebilirsiniz.

  - Yasalarda belirtilen miktarın üzerinde olan eşyalar tutuklu ve hükümlülere verilmez, eskiyenler yenileriyle değiştirilebilir.


  * Ceza infaz kurumundaki yakınıma yiyecek, içecek getirebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan yakınlarınıza dışarıdan yiyecek ve içecek getiremezsiniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım idarece verilenlerin dışında yiyecek, içecek temin edebiliyor mu?

  - Kurum kantininden temin etmek koşuluyla pişirilmeden yenilebilecek gıda maddelerini(peynir, zeytin, bisküvi, meyve, salatalık malzeme vb.) satın alabilir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma kitap getirebilir miyim?

  - Yakınınıza ziyarete gelirken ya da posta ve koli ile kitap gönderebilirsiniz.

  * Ceza kurumunda bulunan yakınıma hediye gönderebilir miyim?

  - Dini bayram, yılbaşı veya doğum günlerinde bir kitap veya giysiyi hediye olarak gönderebilirsiniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım temizlik malzemelerini nasıl temin ediyor?

  - Hükümlü ve tutuklular kişisel ve çevresel temizlikleri ile ilgili maddeleri kurum kantininden temin edebilmektedirler. - Ekonomik nedenlerle temin edemeyenlerin bu tür ihtiyaçları, kurum idarelerince karşılanmaktadır.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım için para yatırabilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan yakınınıza kuruma gelerek ya da PTT ve banka aracılığı ile para gönderebilirsiniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımla telefon görüşmesi yapabilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan kişinin eşi, çocukları, torunları, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası, kardeşleri, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbaba, kayınvalidesi, kayınbiraderi, kardeşlerinin çocukları, baldızı, gelini veya damadı telefon ile görüşme yapabilir. Bu görüşme haftada bir defa ve on dakika olarak yaptırılır.

  * Telefon görüşmesi yapabilmek için gerekli evraklar nelerdir?

  Hat Sahibinin;

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  2. Cep telefonu ile görüşme yapacaklar ise; - Faturalı Aboneler: Son tarihli faturasının aslı veya Fatura adrese gelmiyorsa bayiden Abonelik Sözleşmesi (imzalı ve kaşeli olacak şekilde ve ayrıca hat sahibinin T.C. Kimlik numarası da yazılması zorunludur.) -Faturasız Aboneler: Bayi tarafından verilecek Abonelik Sözleşmesi (İmzalı ve kaşeli olacak şekilde ve ayrıca hat sahibinin T.C. Kimlik numarası da yazılması zorunludur.)
  3. Ev telefonu ile görüş yapılacak ise;son aya ait borç faturasının aslı istenmektedir.

  **Bayi fatura veya sözleşme dışında herhangi bir evrak verse dahi bilgisayardan alınan çıktılar ve üzerlerinde oynama, düzeltme, karalama yapılan sözleşme evrakları GEÇERLİ DEĞİLDİR.

  * Ceza infaz kurumunu arayarak yakınımla görüşebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunu arayarak kurumda bulunan yakınınızla görüşme yapamazsınız.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma mektup ve faks gönderebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan yakınınıza PTT yoluyla faks ve mektup gönderebilirsiniz.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım televizyon ve radyodan faydalanabiliyor mu?

  - Ceza infaz kurumlarında merkezi yayın sistemi ile televizyon yayınları izlenebilmektedir.

  - Bazı ceza infaz kurumlarında merkezi radyo yayın sistemleri de mevcuttur. Ayrıca yakınınız, kantinden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma ne tür sağlık hizmetleri veriliyor?

  - Ceza infaz kurumunda bulunanlar koruyucu ve tedavi edici her türlü sağlık hizmetinden faydalanabilmektedirler.

  - İleri tetkik ve tedavi gerektiren hallerde tedavileri devlet ve üniversite hastanelerine sevk edilerek yaptırılmaktadır.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım odasında hayvan besleyebilir mi?

  - Odada kaldığı diğer kişilerin rızasını almak koşuluyla odasında bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu besleyebilir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım ne tür eğitim-öğretim haklarından faydalanabiliyor?

  - Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların öğrenim durumları tespit edilerek durumları için uygun eğitim-öğretim faaliyetlerine dahil edilmektedirler.

  - Ceza infaz kurumlarında okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara mutlaka kurs açılarak okuma yazma öğretilmektedir.

  - Ayrıca açık ilköğretim, açıköğretim lisesi, açıköğretim fakültesinde eğitim görmeleri sağlanmaktadır.

  - Kurumda bulundukları süre içinde talepleri halinde hükümlü ve tutuklular ÖSYM,MEB tarafından yapılan tüm sınavlara katılabilirler.

  * Yükseköğrenim kurumuna devam ederken ceza infaz kurumuna gelen yakınım öğrenimine devam edebilir mi?

  - Bu durumdaki hükümlü ve tutukluların öğrenim hakları ile ilgili kararlar ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından verilmekte olup genellikle kaydı dondurma ve tahliye sonrası haklarından faydalanma şeklinde bir uygulama yapılmaktadır. Bazı üniversiteler ise devamda bir sorun yok ise hükümlü ve tutukluların sınava girmelerine izin vermektedir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım ne tür sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanabilir?

  - Kurumlarda dönemler halinde istekli hükümlü ve tutuklular için konferans, münazara, bilgi yarışması, tiyatro, konser, belirli gün ve haftalar ve bunun gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım ne tür kurslara katılabilir?

  - Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu-hükümlülerin tahliyelerinden sonra kendilerine gelir getirebilecek meslek alanları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde bilgisayar işletmenliği, erkek kuaförlüğü, ağaç işleri, gümüş işlemeciliği, matbaacılık, konfeksiyon, saraciye gibi alanlarda çeşitli kurslar düzenlenmekte ve sertifikalar verilmektedir. Ayrıca sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine destek olması amacıyla bağlama, gitar, resim gibi sosyal-kültürel kurslar düzenlenmektedir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım gazete ve dergi okuyabiliyor mu?

  - Hükümlü ve tutuklular mahkemelerce yasaklama kararı olmayan ve eğitim kurulunca uygun görülen ulusal, mahalli gazete ve dergilere abone olabilirler.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım odasında müzik aleti bulundurabilir mi?

  - Elektrikli ve vurmalı olmamak, idarece belirlenen saatlerde kullanmak ve aynı odayı paylaşan arkadaşlarının rızasını almak koşuluyla saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi müzik aletlerinden birini odasında bulundurabilir.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım ibadetini ne şekilde yapmaktadır?

  - Hükümlü ve tutuklular odalarında mensup oldukları dinin ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dini yaşama bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri odasında bulundurabilir. Ayrıca talebi halinde mensubu olduğu dine ait bir din görevlisi ile görüşmesi olanaklar ölçüsünde kurum idaresince sağlanır.

  * Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilir mi?

  - Hükümlü ve tutuklular kendi istekleri ya da disiplin, eğitim, hastalık, suç yeri ve yargılama, açığa ayrılma, doğal afetler, can güvenliği, kurum kapasitesinin aşılması gibi hallerde başka kuruma nakledilebilirler.

  Adres

  Kocabaş Mahallesi Ankara(Hürriyet) Bulvarı No: 135/1 Honaz / DENİZLİ

  Telefon

  0258 814 52 60 (PBX)

  0258 814 52 63

  E-Posta

  denizli.ttkcikisaretadalet.gov.tr (Görüntülü Görüşme Evrakları dışında Bilgi ve belge gönderimi kabul edilmemektedir.)