Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  A- A+
  KURUMUMUZ

  Kurumumuz Denizli ili Honaz ilçesinde Ankara Yolu üzerinde olup, Kocabaş Mahallesi bulunmaktadır. Şehir merkezine 30 km. Denizli Adliyesi’ne 34 km. uzaklıktadır.
  Kurumumuz 09 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete açılmıştır.

   

                                             

  FİZİKİ YAPI

  T tipi ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen veya edilecek olan uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur.

  Çoklu 70 oda, Tek kişilik 106 odadan olmak üzere planlanmış olup, çoklu odalar iki katlı olarak yapılmıştır. Tek kişilik odalar 12 m2 olarak projelendirilmiştir. Çoklu odaların üst kat yatak bölümleri net 28 m2, alt kat ortak yaşam bölümleri 32.5 m2'dir. Çoklu ünitelerde 35 m2 havalandırma bahçeleri yer almıştır.

  T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel alanları tanzim edilmiş, bu çerçevede net kullanım alanlarına sahip 494 m2'lık kapalı spor salonu, 251 m2'lik açık spor alanı, 226 m2'lik çok amaçlı gösteri salonu, ayrıca, aynı anda 450 kişinin açık görüş, 36 kişinin kapalı görüş yapacağı alanlarla birlikte, 32 kişilik avukat görüş mahalli bulunmaktadır.

  Ceza infaz kurumunda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve sağlık üniteleri de yer almaktadır.

  Sekiz, üç ve tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen T tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ceza infaz kurumunda günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alınması ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerin kontrol edilebilmesi amacıyla planlanan ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir kontrol merkezi bulunmaktadır.

  Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere, göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzağın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Ceza infaz kurumunun dış güvenliği jandarma tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle ceza infaz kurumunun ihata duvarı üzerinde jandarma nöbetçi kuleleri bulunmaktadır.

  Ceza infaz kurumu dış güvenliğinin sağlıklı yürütülmesi için çevre ışıklandırması yapılmıştır. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır.

  T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında görev yapacak yönetici ve hizmet personeli standartları önceden belirlenmiştir.

  Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdür, idare memuru, sayman ile infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru, teknisyen, yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru ve hizmetli görev yapmaktadır.

  Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır. 

  SAĞLIK ÜNİTESİNDE VERİLEN HİZMETLER

  Aile hekimince yapılan hasta muayenesine göre sağlık biriminde görevli sağlık memurlarınca idrar tahlili yapma, kan örneği alma, şeker ölçümü, kalp EKG çekimi, suni solunum verme, kalbin dış atımını normale döndürme, vakum yöntemi ile sıvı ve partikül çekimi, bilinci açık ve kapalı hastalarda kandaki oksijen miktarı ile kalp atış hızını tespit etme, astım hastalarına karşı inhalasyon nefes açıcı gibi işlemler yapılmaktadır.

  Ceza infaz kurumumuzda haftanın 5 tam günü görevli diş doktoru tarafından ağız ve diş sağlığı ile ilgili sağlık hizmeti verilmektedir. Diş ünitesinde;
  Diş röntgeni çekilmekte, diş temizliği yapılmakta ve diş dolgu yapılmaktadır.
  Kurum revirinde tam donanımlı 2 adet 5 kişilikli 10 yatışlı revir odası bulunmaktadır.

  SPORTİF FAALİYETLER

  Ceza infaz kurumumuzda hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme çalışmalarından yararlanmalarını sağlamak üzere 1 kapalı ve 1 açık spor salonu bulunmaktadır.

  AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞ ALANLARI

  Ceza ve İnfaz Kurumumuzda 6 adet açık görüş yeri, bunlara ek olarak 4 adet de kapalı görüş alanında 36 kabin ile 12 adet avukat görüş mahali bulunmaktadır.Kurumumuzda hükümlü ve tutuklular için hafta içerisinde mesai saatlerinde her oda için ayrı ayrı belirlenen yarım saatten az ve bir saatten çok olmayacak şekilde düzenlenmiş bulunan saatlerde ziyaretçileri tarafından bulunan kapalı görüş alanlarında görüş yaptırılmaktadır. Kurumumuzda her ayın ilk haftası Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen aylık eş, çocuk görüşü ve her ayın son haftasında yine tüzükle belirlenen arkadaş görüşleri yaptırılmaktadır.

  SICAK VE SOĞUK SU İHTİYACI

  Ceza infaz kurumumuz su ihtiyacını su kuyusundan karşılamaktadır.

  AYDINLATMA

  Ceza infaz kurumumuzun iç ve dış aydınlatması 800 kw'lık trafo ile karşılanmakta ayrıca elektrik kesintilerine karşı 900 kw'lık (450 kw x 2 adet) jeneratör kurulu bulunmaktadır.

  LOJMAN

  Kurumumuza ait 39 adet lojman bulunmakta olup tamamı yerleşke içerisindedir. Kurumumuza tahsisi yapılan bu lojmanlar talepte bulunan kurum personellerine oluşturulan Konut Tahsis Komisyonunca hizmet durumlarına göre tahsis edilmektedir.

  Adres

  Kocabaş Mahallesi Ankara(Hürriyet) Bulvarı No: 135/1 Honaz / DENİZLİ

  Telefon

  0258 814 52 60 (PBX)

  0258 814 52 63

  E-Posta

  denizli.ttkcikisaretadalet.gov.tr (Görüntülü Görüşme Evrakları dışında Bilgi ve belge gönderimi kabul edilmemektedir.)